KHU DÂN CƯ QUỐC LINH – THE DIAMOND CITY (ĐỨC HÒA – LONG AN) – 【 Chủ Đầu Tư 】

KHU DÂN CƯ QUỐC LINH – THE DIAMOND CITY (ĐỨC HÒA - LONG AN)

Trang chủ 

› Nhà đất bán 

› Long An 

› Đức Hòa

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
-1
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
12.3 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: THẮNG LỢI GROUP
Loại: đất nền dự án Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:-1 Số tầng:
Quy mô:12.3 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: THẮNG LỢI GROUP
Loại: đất nền dự án
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:-1
Số tầng:
Quy mô:12.3 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: